Náš sortiment

NOVĚ NABÍZÍME

UHLÍ, PÍSKY, ŠTĚRKY, ODVOZ SUTI, DOPRAVU STAVEBNÍHO MATERIÁLU A SKLÁDÁNÍ HYDRAULICKOU RUKOU.


Z naší nabídky

Bílinské nízkosirnaté hnědé uhlí z SD a.s., Doly Bílina

je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti 11 - 18 MJ/kg. Těžené uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin.

Druh Zrnitost Výhřevnost(Qir) Obsah popela(Ad) Obsah vody(Wtr) Obsah síry(Std)
           
Kostka 40 - 100 mm 18,79 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77%
Ořech 1 20 - 40 mm 18,77 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77%
Ořech 2 10 - 25 mm 18,76 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77%

 

Hnědouhelné brikety HeizProfi (UNION) z Německa

Hnědouhelné brikety HeizProfi, dříve prodávané pod obchodním názvem UNION, jsou vyráběné z kvalitního hnědého uhlí, které pochází z oblasti Kolína nad Rýnem. Jako palivo se používají v krbech, kachlových kamnech a jiných topných zařízeních. Vyznačují se vysokou výhřevností, nízkým obsahem popela a síry a při zvlhnutí nedochází k rozpadu ani samovznícení. Pro vysoký obsah energie vydrží hořet mnohem déle než dřevo. Brikety HeizProfi jsou lisovány bez pojidel.

Druh Zrnitost Výhřevnost(Qir) Obsah popela(Ad) Obsah vody(Wtr) Obsah síry(Std)
           
Brikety UNION 3", 3,5" 19,8 MJ/kg 3,5% 19 % <0,35 %

 

Černé uhlí KW - Jankowice

Druh Zrnitost Výhřevnost(Qir) Obsah popela(Ad) Obsah síry(Std)
         
Kostka 30 - 70 mm 29 MJ/kg 9 % 0,60 %

 

KOKS

Druh Zrnitost Výhřevnost(Qir) Obsah popela(Ad) Obsah síry(Std)
         
Ořech 2 20 - 40 mm 28 MJ/kg 11 % 0,70 %